סוחר פרופיל

C.S.Développements

C.S.Développements


Herr Daniel COHEN

1 rue Madeleine CRENON
SCEAUX

צרפת


הצג את מספר הטלפון
הצג את מספר הטלפון הנייד
הצג את מספר הפקס


C.S.Développements
C.S. Développements est un bureau d'études français basé à Sceaux (Hauts-de-Seine) qui réalise des études et met au point des couches minces déposées sous vide par pulvérisation cathodique magnétron (sputtering).

Pour nos besoins de recherche et développement, nous sommes équipés de divers installations et matériels de dépôt sous vide que nous adaptons.

Nous possédons des outils de spectroscopie optique pour analyser les couches minces, afin de garantir leur qualité et leur épaisseur. Nous modélisons et déterminons également les propriétés optiques de vos couches minces.

Nous fabriquons aussi des sources de dépôt sur mesure : cathodes planes (pour cibles de diamètre 1 à 12 pouces ou plus), cathodes rectangulaires (15 cm à plusieurs mètres de long, diverses largeurs), cathodes tubulaires, cylindriques, rotatives. Et nous réparons et modifions tous types de cathodes provenant d'autres constructeurs.

Nous concevons et fabriquons si nécessaire des machines de recherche et développement et/ou de production, ou nous adaptons des équipements existants (retrofit - partenariat possible). Nous vendons divers matériels de vide neufs ou d’occasion, ainsi que des instruments de contrôle de couches (résistance carrée).

Nous pouvons fournir des prestations dans le domaine des détecteurs de fuites hélium, la location avec ou sans assistance de notre part, l'entretien et la maintenance de diverses marques, particulièrement: Varian, Weeco, VIC ( Vacuum instrument corporation)....

עבור אל העליון מציע › 

את ההצעות העליון שלנו
3628205.jpg
קטודה magnétron הבירה Leybold Leybold
Cathode magnétron Leybold 6" Igv2jujn יותר »
3628234.jpg
גיבוי צלחת MRC 903 MRC 903
Cmwbadok Cathode magnétron, PVD / Sputtering, pour cible de 4 pouces à poser en fond de coater. Cible à visser Système polaire hors circuit de refroidissement. Compatible DC et RF A gauche de la ... יותר »
3628294.jpg
Coater Balzers BA 710
Cnh7gvag With E beam Leybold. יותר »
לשלוח שאלה C.S.Développements

החברה

שם*, שם פרטי

רחוב ומספר בית

עיר מיקוד &

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

שאלתך*

תגובה בבקשה דרך*מכונת הצעות
3628205.jpg
קטודה magnétron הבירה Leybold Leybold
Cathode magnétron Leybold 6" Igv2jujn
3628234.jpg
גיבוי צלחת MRC 903 MRC 903
Cathode magnétron, PVD / Sputtering, pour cible de 4 pouces à poser en fond de coater. Cmwbadok Cible à visser Système polaire hors circuit de refroidissement. Compatible DC et RF A gauche de la photo.
3628294.jpg
Coater Balzers BA 710
With E beam Leybold. Cnh7gvag
3627983.jpg
רול coater Leybold Leybold A300
Width of the film 300mm Diffusion pump Jfccqkp Sell as is, has to be put in conformity The coater is near Paris in FRANCE
3628172.jpg
משאבת טורבו פייפר TPH1501UP PFEIFFER TPH1501UP
Vsdmem Several pumps of this model in stock. Price for 1 turbo pump Visible, close from Paris to FRANCE
3628076.jpg
גלאי Hélium Leybold UL100PLUS
Fwznk8wrm Sell as is. 220v Not tested Price H.T. : 1900€
3633195.jpg
Coater Leybold
Leybold A 700 Jve9u77l Turbo pump Option possible: porte munie de 2 cathodes magnétron tournantes ...
3628335.jpg
Coater Balzers BA 810
Machine équipée d'une cathode magnétron C.S.Développements en position centrale. Modifiée en pulvérisation cathodique à magnétron DC Ih3tcpvp Cible en cuivre CuC1 Pompe à diffusion changée, peu de temps avant démontage ...
3628263.jpg
Coater Balzers SCS 800
Pompage cryogénique. Vanne d'isolation du système de dépôt. 2 machines en stock Copt8th Vendues complètes ou non
3627926.jpg
Coater Leybold A 700 QE
With Ebeam Diffusion pump Sell as is, has to be put in conformity The coater is near Paris in FRANCE Fwyauokuw
לנסות Machineseeker app עכשיו!
Machineseeker {האפליקציה לאייפון ו- אנדרואיד {6.
רוצה לעצור ממש היסטוריית הצ'אט?
כן לא
×
מכונת Finder צ'אט
שם דואר אלקטרוני ההודעה שלך למחלק
להתחיל שיחה עם סוחר
  שיחת צ'אט עם: 
  איש קשר שלך: 
  
איש הקשר שלך הוא הקלדה
שלח הודעה
  שיחת צ'אט עם: 
  איש קשר שלך: 
  
איש הקשר שלך נראה לא פעיל
סגור חלון הצ'אט